Contactgegevens:

Tekstvak: FREEMASONRY.NL

Introductie

 

Wat is Freemasonry.nl?

Freemasonry.nl is een onafhankelijke vereniging, zonder winstdoeloogmerk, van Vrijmetselaren in Nederland. Zij werkt internationaal en heeft daar ook contacten. Zij beoogt niets anders dan informatie te verschaffen over en faciliteiten te bieden aan de reguliere Vrijmetselarij in Nederland.

Vermoed wordt dat hier grote behoefte aan is en dat daar op enigerlei wijze in tegemoet kan en moet worden gekomen, ondanks alle 'voorlichting' welke door diverse lichamen worden gegeven.

 

Informatie

Informatie over Vrijmetselarij is één van de hoofdmotieven. Dit kan nieuws, een agenda of voorlichting over een van de Orden of Verenigingen zijn, maar ook door antwoord te geven op vragen die in het algemeen over Vrijmetselarij worden gesteld.

 

Faciliteiten

Ofschoon informatie in het algemeen aangemerkt mag worden als een faciliteit van een organisatie, is het soms lastig om nu juist dat kontact dat voor ogen staat te krijgen, of juist die toegangspoort te vinden die je in staat stelt op die speciale bijeenkomst aanwezig te kunnen zijn.

Soms zelfs het uiten van een bepaalde opinie die men elders niet kwijt kan en wat dies meer zij. In al die gevallen proberen wij waar mogelijk een duwtje in de goede richting te geven. Vooropgesteld dat het onderwerp van een Maçonniek karakter is.

 

Geprobeerd wordt het onmogelijke veelal direct te bewerkstelligen. Weliswaar duren wonderen wat langer, maar soms zijn dromen direct te verwezenlijken.


 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

          

 

Jaarlijkse kosten voor organisaties:

 

Nieuws of agenda’s op de site

€ 10,00

Vermelding op de site

€ 25,00

Volledig eigen pagina’s

€ 50,00

 

 

Meer inlichtingen hierover via de e-mail:

info@freemasonry.nl

Bijdragen

Het is niet mogelijk om het lidmaatschap van deze vereniging te verwerven, daar deze vereniging uitsluitend facilitaire bezigheden heeft. Wel kunnen Orden die geen andere mogelijkheid hebben om op het net te verschijnen tegen een geringe bijdrage van deze site gebruik maken. Zodoende kan de site tegen geringe kosten blijven werken en kost het verenigingen niet de kop om hun activiteiten te publiceren.