Contactgegevens:

Tekstvak: FREEMASONRY.NL

Orden niet in Nederland

 

Ruw geschat zijn er in Nederland ongeveer 100 Vrijmetselaren die in Orden werken welke niet in Nederland aanwezig willen of kunnen zijn. De meeste van deze werkwijzen zijn in Engeland gevestigd, zodat Nederlandse leden frequent heen en weer moeten reizen om daar aanwezig te kunnen zijn.

Dat zij dit met plezier doen, moge blijken uit het gegeven dat velen onder hen District, of Provinciaal Grootofficier zijn. Dit nadat zij eerst alle rangen hebben doorlopen en daarna Voorzitter zijn geweest, waarna zij als grote blijk van waardering voor hun inzet gedurende vele jaren eerst in het District Grootofficier en later Grootofficier van die Orde zijn geworden.

Dat deze op zich zeer interessante Orden niet in Nederland mogen werken, ligt niet alleen aan de opstelling van het Hoofdbestuur van de Symbolieke Vrijmetselarij maar ook aan de instelling van het Grootoosten. Het HB adviseert, bij aanvragen voor het werken van deze Orden in Nederland, meestal negatief aan het Grootoosten. Dit onder het voorwendsel dat dit af zou houden van de werkzaamheden in de Loges. Een grote rol hierbij speelt het verschil in werkwijze tussen Nederland en het buitenland. Daar waar de Nederlandse Vrijmetselarij nog elke week bij elkaar komt (hoe lang nog), komt men in het buitenland hooguit eenmaal per maand bij elkaar. Vele Loges hebben, gezien de opkomst, de bijeenkomstfrequentie aangepast aan de eisen van de hedendaagse maatschappij en dit beslist niet onder druk van diegenen die ook andere werkwijzen voorstaan. Feit is, dat vele Broeders die zich de moeite getroosten om naar het buitenland te reizen, om daar te kunnen werken in een hun geliefde werkwijze, juist die Broeders zijn, die zich opwerpen, zich moeite getroosten en zich inzetten voor de Loges in de Symbolieke graden. Ergo, juist door hen wordt het zich onttrekken aan de Symbolieke werkzaamheden gezien als een inbreuk op de in die werkwijzen afgelegde gelofte (belofte) en is NOT DONE.

 

 

Society of Operative Freemasons (Operatives)

De Society (Genootschap) vormt geen onderdeel van de Vrijmetselarij als zodanig en zoals dit kan worden gesteld voor de overgrote meerderheid van voortgezette werkwijzen. Echter zij is alleen toegankelijk voor Vrijmetselaren. De Orde 'claimt' rechtstreeks af te stammen van de vroegere Kathedraalbouwers en hun geschiedenis gaat terug tot ongeveer 1640. Deze werkwijze voert, zoals gezegd, terug naar de Kathedraalbouwers, met de opzet en structuur daarvan. De vele beroepen van de werklieden welke aan de bouw van de Kathedraal mee werkten zijn terug te vinden in de uitgebreide officiŽle benaming van de Orde namelijk: The Worshipful Society of Free Masons, Rough Masons, Wallers, Slaters, Paviors, Plaisterers and Bricklayers.

 

De leden werken in een 'Assemblage' waarin diverse LOGES zijn die in graden zijn verdeeld. Elke graad (Loge) vertegenwoordigt een gemeenschap van Broeders met een bepaalde vaardigheid in de bouw. Dit kan gaan van Leerlingen, Gezellen, Fitters, Markers tot en met Super Past Masters.

De werkwijze is geheel operatief en zeer speciaal van opzet. Zij omvat totaal 7 graden,† waarbij de 7de graad kan worden beschouwd als een Grootofficiers rang. De 6de graad is dan te zien als een Provinciale Grootofficiers rang. De Voorzitter van een Assemblage dient de 6de graad te hebben.

De graden 5 en 6 vallen onder het 'County' (Provinciaal) bestuur, met aan het hoofd de Super Past Master & Deputy Grand Master Mason. De titel 'Super' wordt frequent in de Orde gebruikt in de betekenis van Supervisie.

De 7de graad valt onder de Grand Assemblage zelf.

De ritualen zijn in het Engels gesteld en mogen vooralsnog niet worden vertaald.

Deze specifieke werkwijze vraagt heel wat van het team van officieren om het rituaal goed op te voeren. De vele vaak complexe handelingen en de daar aan verbonden uiteenzettingen houden niet alleen de kandidaten maar een ieder intens met het rituaal bezig.

 

De aanname begint met de aankomende Leerling voordat men eigenlijk Leerling wordt.

 

In Nederland is deze werkwijze, door het Hoofdbestuur van de Orde van Vrijmetselaren, niet toegelaten. In 2000 is in Brussel is met toestemming van de Regelmatige Groot Loge van BelgiŽ een Assemblage opgericht om aan de wensen van de Belgische en Nederlandse Broeders te gemoed te komen. Deze Assemblage is niet de eerste welke op het Continent werkt.

Zo zijn er in het verleden al Assemblages geconstitueerd in Frankrijk, Spanje en de Kanaal Eilanden. Allen vallen onder de supervisie van het County 'Westminster & Europe'.

Verder zijn er ook in Canada, AustraliŽ en Nieuw Zeeland vele Assemblages.

 


Allied Degrees (Allied)

Nadat in de begintijd van de georganiseerde Vrijmetselarij alle graden over een aantal Orden verdeeld waren, hetzij toegevoegd dan wel verwijderd en of overgeheveld naar een andere Orde, bleven er een aantal graden over waarvan men niet precies wist waar deze onder zouden vallen. Om deze graden nergens onder te brengen en ze dus als verloren te beschouwen vond men niet passen. Daartoe is de Orde: Allied Masonnic Degrees opgericht, die vijf graden onder zich houdt. Deze vijf graden zijn eigenlijk geen graden maar aparte Orden, die in willekeurige volgorde beoefend kunnen worden. Eťn Graad prevaleert n.l. de Orde van St. Laurence the Martyr, welke als een soort entree graad voor de kandidaat wordt gebruikt en waarin ook alle administratieve handelingen en verhandelingen moeten worden verricht.

De Grand Council of the Allied Masonic Degrees bestaat nu uit de volgende graden:

St. Lawrence the Martyr

Knight of Constantinople

Grand Tilers of Salomon

Red Cross of Babylon

Grand High Priest.

Stuk voor stuk rituelen welke de moeite van het beleven waard zijn. In aanvang had de Orde de suprematie over meer graden, maar deze werden of verzelfstandigd of naar een andere werkwijze overgeheveld. Deze Orde wordt niet in Nederland door het Hoofdbestuur der Orde van Vrijmetselaren toegelaten.

 

 

Chevaliers Bienfaisants de la Citť Sainte (CBCS)

Holy Order of Knights Beneficent of the Holy City

Deze zeer oude Orde vind zijn oorsprong in de Rite van de Strikte Observantie uit 1754. De gedachte was dat de Vrijmetselarij oorspronkelijk zou zijn ontstaan uit de Kruisvaarder Ridders. Later werd de Orde gereconstrueerd en valt dan onder de Schotse Gerectificeerde Ritus (Rite Ecossais Rectifiť). De Orde werkt in 6 graden. In de Sint Andreas Loges volgen de graden: Leerling, Gezel en Meester. De graden 4, 5 en 6 worden door de Groot Priorij uitgevoerd. De 6de Graad is de CBCS. Er is een visitatie recht tussen de CBCS en de KT, maar hier wordt slechts zelden van gebruik gemaakt en wordt in het algemeen dan ook afgeraden. De Orde werkt niet in Nederland, wel in BelgiŽ en vele Broeders nemen de moeite om naar BelgiŽ af te reizen en daar hetzij in het Frans, Engels of Nederlands te werken. Verspreidt over BelgiŽ zijn er vele Loges.