Contactgegevens:

Tekstvak: FREEMASONRY.NL

Andere MAÇONNIEKE werkwijzen

Naast de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, ook wel Symbolieke Vrijmetselarij genoemd, bestaan er een aantal toegevoegde werkwijzen, welke Zelfstandige Orden in Nederland zijn of onder de constitutie van Engeland werken en hier Provincies of Districten vormen.

 

Nut van andere werkwijzen

Veel misverstand bestaat er over het nut van die toegevoegde werkwijzen, als zouden deze werkwijzen de Broeder afhouden van het werk in zijn eigen Loge. Ja, zelfs zou het hem onmogelijk meer zijn om in zijn eigen Loge te komen, omdat hij te druk bezig is met die andere werkwijzen.

 

Niets is minder waar. Indien dit voor een enkele Broeder zou gelden, wees er dan maar van overtuigd dat hij ook niet op die andere bijeenkomsten aanwezig is en het alleen maar als excuus aanvoert om niet meer te hoeven komen of hiermee wil aangeven hoe druk hij het wel niet heeft.

 

De meeste leden van de toegevoegde werkwijzen zijn een steunpilaar in hun eigen Loge, een voorstuwende kracht zonder welke vele Loges een verpieterd bestaan zouden leiden. Zij beseffen, mede door die toegevoegde werkwijze, dat juist het werken in de Symbolieke Loges de essentie is en zonder dat, er geen toegevoegde werkwijze kan bestaan. Juist nieuwe leden van die werkwijzen komen van die Symbolieke Loges en een sterke Loge geeft meer kans op kandidaten dan een verzwakte, nauwelijks werkende Loge.

 

De veronderstelling dat alles in de eerste drie graden zit is juist. Echter, menige werkwijze baseert zijn bestaan op de uitwerking van een van deze drie Symbolieke Graden. Met andere woorden, deze drie graden, gezien vanuit een ander perspectief, geeft inzicht in de samenhang van die Symbolieke Graden. Men zal de Kubieke Steen vanuit verschillende hoekpunten dienen te bekijken om een juist beeld van die Kubiek te vormen, om deze Kubiek in al zijn schoonheid te kunnen waarderen. Maar hoe men zich wendt of keert, maximaal zullen slechts in één keer drie zijden te zien zijn.

 

Het is de rijkdom van de rituele Vrijmetselarij dat dit mogelijk is en zeker niet eerst sinds afgelopen jaren. Vele van de toegevoegde werkwijzen bestaan reeds meer dan 100 jaar.

 

Een Powerpoint presentatie over andere werkwijzen kunt u hier downloaden ‘Na de derde Graad.